අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

18
මාර්2020
කොරෝනා වෛරසය රට පුරා පැතිරයාමේ අවදානමක්

කොරෝනා වෛරසය රට පුරා පැතිරයාමේ අවදානමක්

කොරෝනා වෛරසය රට පුරා පැතිරයාමේ අවදානම හේතුවෙන්...

04
පෙබ2019
දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථානය විවෘත කිරීම

දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථානය විවෘත කිරීම

කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමියගේ සංකල්පයකට අනුව 2020 වර්ෂයේ...

28
සැප්2018
New Year Work Starting & Celebrating - 2020

New Year Work Starting & Celebrating - 2020

 The New Year work starting program and...

28
සැප්2018
Piritha Pinkama

Piritha Pinkama

Piritha Pinkama was held at office main...

Scroll To Top